Vārda dienas : Ilvija, Marlēna, Ziedone

 

Ceturtdiena, 2018. gada  24. maijs  18:50

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

izm

 

dzm

 

uzdev

 

w Dille proj

 

energo

Kamera

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

 

 

Alūksnes un Apes novadu 7.-9. klašu skolēnu konkurss „Latviešu dzīvesziņa”.

Jau otro gadu novembrī, pirms Latvijas dzimšanas dienas, mūsu skolā pulcējās Alūksnes un Apes novadu 7.-9. klašu skolēni, lai piedalītos folkloras, mitoloģijas un kultūrvēstures konkursā „Latviešu dzīvesziņa”. Šogad konkursā piedalījās 16 komandas, kuras pārstāvēja Sikšņu, Ilzenes, Strautiņu, Jaunlaicenes, Ziemeru, Pededzes, Malienas pamatskolas, Liepnas internātpamatskolu, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu, Liepnas vidusskolu un E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju.

Konkursa atklāšanā dažādas gadskārtu svētku dziesmas izpildīja 8.a klases ansamblis skolotājas Ingrīdas Pilskalnes vadībā, bet raitu dejas soli rādīja Ingas Meirānes vadītais deju kolektīvs „Pastalnieki”. Latviešu tautasdziesmu kokļu skaņu pavadībā dziedāja Līva Augule un Madara Keiva. Pasākuma dalībniekus uzrunāja un vēlēja veiksmi konkursā skolas direktore Daina Dubre- Dobre.

Konkurss sākās ar komandu prezentāciju, kurā komandu dalībnieki iepazīstināja ar sevi, izmantojot tautasdziesmas, ticējumus un rotaļas, kā arī bija parūpējušies par atšķirības zīmēm un komandas nosaukumiem.

Jauniešu erudīcija tika pārbaudīta dažādos jautājumos, kā gadskārtu svētku svinēšana, senie mēnešu nosaukumi, latviešu ticējumi. Viņiem vajadzēja atbildēt uz viktorīnas jautājumiem par gadskārtu svētku svinēšanu un noteikt, par kādām svētku ieražām ir stāstīts E.Virzas poēmas „Straumēni” fragmentos. Zināšanas par latviešu mitoloģiskajām būtnēm un ornamentiem konkursa dalībnieki izmantoja, izrotājot Lieldienu olas. Izvēloties nepieciešamos produktus, jaunieši izveidoja latviešu ēdienu receptes un pastāstīja par to gatavošanu.

Noslēgumā dalībnieki baudīja tēju un pīrādziņus, kā arī viens otram mācīja latviešu rotaļas, kurās ar aizrautību piedalījās komandu pārstāvji.

Konkursā 1. vietu ieguva Ilzenes pamatskolas komanda (skolotāja Agita Līdumniece), 2. vietu – E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas komanda (skolotājas Iveta Salmiņa, Sanita Medne), bet 3. vietu- Malienas pamatskolas komanda (skolotāja Gunta Vancāne).

Ieguvēji ir visi, neviens nav zaudētājs, jo, gatavojoties konkursam, tika paplašināts redzesloks un zināšanas par latviešu folkloru, mitoloģiju, ornamentiku un kultūru, gadskārtu ieražām, latvisko dzīvesziņu, vēlreiz iegūts apstiprinājums tam, cik mēs, latvieši, esam bagāta un vieda tauta. Mēs varam lepoties. Konkursā bija iespēja pilnveidot prasmes prezentēt, izteikt viedokli, pamatot savas domas, uzstāties auditorijas priekšā, kā arī mācīties vienam no otra.

Jau otro gadu mums konkursa norisē palīdz ģimnāzijas vecāko klašu audzēkņi. Šogad lepojamies un sakām paldies Inetai Poliščenko, Lindai Miķelsonei, Beātei Kazainei (10.b kl.), Naurim Kristoferam Gailītim, Līvai Sloģei (11.b kl.), Renātei Kangsepai, Madarai Keivai, Madarai Avotai, Rihardam Grosam (12.a kl.), Lindai Volšteinei (12.d kl.), kā arī pasākuma fotogrāfēm Santai Pakalnai ( 11.c kl.) un Kristiānai Zelčai (12.b kl.).

Paldies skolas direktorei Dainai Dubrei - Dobrei par atsaucību un atbalstu konkursa izveidē.

Par konkursa tehnisko nodrošinājumu paldies Aināram Zučikam un Kārlim Zēģelem.

Konkurss ir noslēdzies. Jaunieši vēlreiz apliecināja to, ka mēs esam garīgi bagāti, ka mūsu nākotne ir iespējama, jo apzināmies pagātnes nozīmību.

Sanita Medne, Daina Černomirdina

latviešu valodas un literatūras skolotājas,

konkursa organizatores.