trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Virma, Zelma, Zemgus

 

Svētdiena, 2022. gada  14. augusts  06:22

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Datums

Seminārs, kursi, lekcija

Piedalās

28.10.2020.

Profesionālās pilnveides kursi “Aktuāli IT rīki skolotāju ikdienas darba nodrošināšanai”

Alūksnes novada pedagogi

 

Profesionālās pilnveides kursi “Aktualitātes politikā un izglītībā”

Valkas novada pedagogi

18.08.2020.

Metodiskais seminārs “CLIL lietojums mācībās un multikulturālā vidē”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Igaunijas pārstāvji

19.08.2020.

Metodiskais seminārs “CLIL lietojums mācībās un multikulturālā vidē”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Igaunijas pārstāvji

09.12.2020.

Profesionālās pilnveides kursi “Metodes skolēnu aktīvai iesaistei un motivācijas stiprināšanai mācīšanās procesā”.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi, Alūksnes novada pedagogi

28.09.2019.

Seminārs “Daudzveidīga mācību procesa īstenošana un mācīšanās mācīties kompteneces attīstīšana visās mācību jomās 2019./2020.m.g.”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pedagogi

29.09.2019.

Profesionālās pilnveides kursi “Atgriezeniskā saite skolēna mācīšanās atbalstam un izaugsmei”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pedagogi

28.11.2019.

Profesionālās pilnveides kursi  “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana”

Alūksnes un Apes novadu pedagogi

04.12.2019.

Profesionālās pilnveides kursi “Pamatizglītības standarts – mūsdienīgai izglītībai”

Alūksnes un Apes novada novadu pedagogi

10.10.2019.-01.11.2019.

Teorētiskās nodarbības par ZPD izstrādi

Alūksnes un Apes novada novadu pedagogi

06.12.2019.

Teorētiskās nodarbības “Informācijas avotu atlase, analīze, pielietojums skolēna zinātniski pētnieciskajos darbos vēsturē, politikā, tiesībās”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi, Alūksnes novada pedagogi

06.12.2019.

Teorētiskās nodarbības “Pētnieciskā darba prasmju pilnveide, izstrādājot SZPD dabaszinātņu priekšmetos”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi, Alūksnes novada pedagogi

02.12.2019.

Teorētiskās nodarbības “Tehniskās noformēšanas prasības ZPD izpildē. Izziņas avotu pierakstu veidi”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogi, Alūksnes novada pedagogi

27.11.2019.

Profesionālās pilnveides kursi “Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”

Alūksnes un Apes novada novadu pedagogi, Valkas novada pedagogi

25.10.2019.

Profesionālās pilnveides kursi “Atgriezeniskā saite skolēna mācīšanās atbalstam un izaugsmei”

Alūksnes un Apes novada novadu pedagogi, Valkas novada pedagogi