trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Miģelis, Mihails, Miks, Mikus, Miķelis

 

Piektdiena, 2023. gada  29. septembris  17:49

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Dalība IAC projekta "Kopienas ASS" aktivitātēs "Jauniešu tilti" sadarbībā ar Rīgas Purvciema vsk. un Rīgas Anniņmuižas vsk. jauniešiem.

w 1 s ASS OKT22 2

No 17.  līdz 19. augustam “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte” projekta skolu pārstāvji tikās vasaras skolā “Ratniekos”, kur dalījās projekta aktivitāšu īstenošanas pieredzē, tikās ar vieslektoriem: žurnālistu Aidi Tomsonu, medijpratības eksperti Klintu Ločmeli, psihoterapeitu Dr. Ernestu Pūliņu-Cini, piedalījās apmācībās par pilsonisko audzināšanu un kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu skolēnos.

w Ratn 1st y22

9. jūnija notika projekta “Kopienas ASS” dalībnieku tikšanās klātienes seminārā Rīgā, kur notika dalīšanās pieredzē par paveikto un notikušajām aktivitātēm projekta ietvaros.
Dezinformācijas pētnieks Mārtiņšs Hiršs skolotājiem stāstīja par to, kā stiprināt jauniešu noturību dezinformācijas un viltus ziņu laikmetā un  kā aizraujoši sarunāties par aktuālo pasaulē, prezentējot “Kā muļķību pārdevēji mūs manipulē”.

w kop

w kop1

w kop2

w kop3

w kop4

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolas komanda uzsāk dalību IAC projektā “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte” 

w ASS22MAR25

Projekta mērķis - veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci - paplašinot izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības programmu “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”; praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās vietējās kopienās.

Sintija Auseja, Inguna Vilemsone, Iveta Mikijanska

 

“Projektu „Kopienas ASS!” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem” un “Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/kopienas-ass/