Vārda dienas : Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis

 

Ceturtdiena, 2020. gada  29. oktobris  15:03

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

 Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens  (31013011)

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
Kopā
10.klase
11.klase
12.klase
Latviešu valoda
7
2
2
3
Pirmā svešvaloda
10
3
3
4
Otrā svešvaloda
9
3
3
3
Matemātika
18
5
7
6
Informātika
3
2
1
-
Sports
7
3
2
2
Latvijas un pasaules vēsture
6
2
2
2
Fizika
11
3
4
4
Ķīmija
8
2
2
4
Bioloģija
6
2
2
2
Literatūra
7
2
2
3
Mūzika
2
1
1
-
Ekonomika
3
1
2
-
Ģeogrāfija
3
3
-
-
Psiholoģija
2
1
1
-
Programmēšanas pamati
3
1
1
1
Tehniskā grafika
3
-
1
2
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE
108
36
36
36

 

Humanitārais un sociālais virziens   (31012011)

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
Kopā
10.klase
11.klase
12.klase
Latviešu valoda
7
2
2
3
Pirmā svešvaloda
16
4
6
6
Otrā svešvaloda
9
3
3
3
Trešā svešvaloda
9
3
3
3
Matemātika
15
5
5
5
Informātika
3
2
1
-
Sports
7
3
2
2
Latvijas un pasaules vēsture
6
2
2
2
Dabaszinības
9
3
3
3
Literatūra
9
3
3
3
Mūzika
2
-
1
1
Vizuālā māksla
2
2
-
-
Ekonomika
3
1
2
-
Ģeogrāfija
3
3
-
-
Kulturoloģija
3
-
2
1
Politika un tiesības
3
-
1
2
Psiholoģija
2
-
-
2
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE
108
36
36
36

 

Vispārizglītojošais virziens   (31011011)

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
Kopā
10.klase
11.klase
12.klase
Latviešu valoda
8
3
2
3
Pirmā svešvaloda
11
3
4
4
Otrā svešvaloda
9
3
3
3
Matemātika
15
4
5
6
Informātika
3
2
1
-
Sports
7
3
2
2
Fizika
10
3
3
4
Ķīmija
7
2
2
3
Bioloģija
6
2
2
2
Latvijas un pasaules vēsture
7
2
2
3
Literatūra
7
2
2
3
Mūzika
2
1
1
-
Ekonomika
3
1
2
-
Ētika
2
-
1
1
Ģeogrāfija
3
3
-
-
Kulturoloģija
3
1
2
-
Psiholoģija
2
-
2
-
Tehniskā grafika
2
-
-
2
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE
107
35
36
36

 

humanitārā un sociālā virziena izglītības programma 23012111 (valodas)

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti

7.klase

8.klase

9.klase

Valodas

Latviešu valoda

3

3

3

Pirmā svešvaloda

3

3

3

Otrā svešvaloda

2

3

3

Trešā svešvaloda

2

1

1

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Matemātika

6

5

5

Informātika

1

Bioloģija

2

2

2

Fizika

2

2

Ķīmija

2

2

Ģeogrāfija

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Sociālās zinības

1

1

1

Mājturība un tehnoloģijas

2

2

2

Sports

2

2

2

Mākslas

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

1

Vizuālā māksla

1

1

1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

32

34

34

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma 23013111 (matematika)

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti

7.klase

8.klase

9.klase

Valodas

Latviešu valoda

3

3

3

Pirmā svešvaloda

3

3

3

Otrā svešvaloda

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Matemātika

7

6

6

Informātika

1

Bioloģija

2

2

2

Fizika

2

2

Ķīmija

2

2

Ģeogrāfija

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Sociālās zinības

1

1

1

Mājturība un tehnoloģijas

2

2

2

Sports

2

2

2

Mākslas

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

1

Vizuālā māksla

1

1

1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

32

34

34