Vārda dienas : Irīda, Īrisa

 

Piektdiena, 2021. gada  22. oktobris  18:28

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Pamatizglītība

7. un 8. klase -   vispārējās pamatizglītības otrā posma ( 7. – 9. klase) programma (kods 23011111)
Mācību plāns.

9. klases -  humanitārā un sociālā virziena izglītības programma ( kods 23012111)

Mācību plāns.

9. klases - matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā

( kods 23013111 ) Mācību plāns.

Vidējā izglītība

10. un 11. klase

Dabaszinātņu:

       padziļinātie mācību priekšmetu kursi ir ķīmija, bioloģija, angļu valoda;

       specializētie kursi – vide un veselība, psiholoģija, uzņēmējdarbības pamati.

Matemātikas un inženierzinātņu:

       padziļinātie mācību priekšmetu kursi ir fizika, matemātika, angļu valoda ;

      specializētie kursi–tehniskā grafika, astronomija, uzņēmējdarbības pamati.

Valodu un kultūras izpratnes:

       padziļinātie mācību priekšmetu kursi ir latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, vēsture;

       specializētie kursi–publiskā uzstāšanās, psiholoģija, teātris un drāma.

Mācību plāns.

12. klases

vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011011)

Mācību plāns.

vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods 31013011)

Mācību plāns.