Vārda dienas : Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis

 

Ceturtdiena, 2020. gada  29. oktobris  15:29

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

Spānija

Comenius-Logo NNPE

Visit to IES Fuentepiña, schools presentations on Ecosystems, sightseeing tour Huelva, Town Hall Reception, flamenco evening.

Vizīte IES Fuentepiña skolā, skolu prezentācijas par ekosistēmām, ekskursija Huelvā, uzņemšana Rātsnamā, flamenko vakars.

 

 

 

 

Visit to Doñana National Park.

Donanas nacionālā parka apmeklējums.

 

 

       Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas delegācija atgriezusies no Spānijas, kur četras dienas piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projekta „Nacionālie un dabas parki Eiropā” seminārā Spānijā Huelvā IES FUENTEPIÑA skolā. Šī ir otrā projekta vizīte, pirmā pērn notika Latvijā, Alūksnes Valsts ģimnāzijā un trešā tūlīt būs Norvēģijā.

Projekta nozīmība daudzveidībā un dažādībā

   - Projekta mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par apkārtējās vides daudzveidību, dabas un nacionālajiem parkiem, sabiedrības lomu vides saglabāšanā un izmantošanā, kā arī izstrādāt mācību un metodiskos materiālus par ģeoloģisko, bioloģisko, klimata un dabas resursu daudzveidību. Projekta seminārā piedalījās 70 skolēni un skolotāji no piecām partnervalstīm, - stāsta projekta koordinatore ģimnāzijā Gunta Tuča. Partnervalstu skolas Vācijā ir Burg - Gymnasium Wettin, Norvēģijā - Lunde 10-årige skole, Spānijā - IES FUENTEPIÑA, Turcijā - Çağrıbey Anadolu Lisesi, Francijā - Institution Sainte Marie. No ģimnāzijas uz Spāniju devās – četri skolotāji un trīs skolēni.

   Skolotāja Ilona Riekstiņa atgādina, ka ģimnāzija projektā iesaistījusies, pateicoties Ernstam Glikam un viņa dzimtajai pilsētai Vetinai Vācijā, ar kuru nodibinātie kontakti rosinājuši vāciešus kā projekta koordinatorus tajā iesaistīt arī Latviju un konkrēti – skolu, kas nes Glika vārdu.

- Šis piemērs spilgti liecina par to, ka katrs projekts pāraug nākamajā, tādēļ ir svarīgi būt aktīviem starptautisku saišu uzturēšanā, - norāda I. Riekstiņa, uzverot, ka šī projekta atslēgas vārds ir dažādība, kas izpaužas ne tikai dabas parku iepazīšanā un izzināšanā, bet arī jebkurā citā sfērā - skolēniem tiek dotas zināšanas, kuras mācībās nevar iegūt.

Spilgtākie iespaidi – Eiropas lielākajā nacionālajā parkā

   Aprakstot vizītes norises vietu, G. Tuča stāsta, ka Huelva atrodas netālu no Atlantijas okeāna un Portugāles robežas. Huelvas vēsture un attīstība galvenokārt saistīta ar derīgo izrakteņu ieguvi. Pirmajā dienā norisinājusies vizīte IES FUENTEPIÑA skolā, kur organizētas skolu prezentācijas par katras valsts dabas un nacionālajiem parkiem, pārrunāts līdz šim projektā paveiktais un plānotas turpmākās aktivitātes, organizēts projekta logo konkurss. Skolēni darbojās ar spāņu skolēnu izveidotajiem mācību materiāliem – darba lapām, pārbaudot līdz šim gūtās zināšanas un prasmes. Te G. Tuča paslavē ģimnāzistus par labākajām angļu valodas zināšanām, kas šajā darbā lieti noderēja.

     Vizīte turpinājās ar Huelvas muzeja apmeklējumu, viesiem noorganizēta arī vizīte Huelvas pilsētas domē pie pilsētas mēra. Atbilstoši projekta tematikai, notikušas arī vairākas tikšanās ar dabas aizsardzības speciālistiem. Neiztika arī bez iepazīšanas vakariem un, protams, spāņu nacionālās dejas - flamenko kolektīvas apgūšanas.

     Neapšaubāmi visspilgtākie iespaidi gūti Eiropas lielākā - Donanas nacionālā parka apmeklējumā. Delegācija stāsta, ka parkam ir vismaz septiņas ekosistēmas, tas ir pazīstams kā lielākā migrējošo putnu pieturvieta un īpašs ar retumu – Ibērijas lūsi.

   - Interesanti, ka 19. gadsimtā dzimušā parka teritorijas dārznieki vienmēr precējušies ar citu dārznieku meitām, lai saglabātu tā kopšanas tradīcijas un mīlestību pret dabu no paaudzes paaudzē, - spilgtāko atmiņā palikušo Donanas leģendu pastāsta Ilona Riekstiņa un saka paldies brīvprātīgajai no Spānijas Andrea Meliveo par delegācijas sagatavošanu vizītei – tas ļoti noderējis.

Vienādo grūti atrast, bet atšķirības ir izteiktas

Projekta dalībniece ģimnāziste Lāsma Bluķe uzsvēra, ka patīkamākās vizītes atmiņas saistās ar vasarīgajiem Spānijas laika apstākļiem, kas tobrīd nebija salīdzināmi ar Latvijas auksto pavasari. Visinteresantākā un iespaidiem bagātākā diena aizvadīta Donanas nacionālajā parkā.

- Nozīmīgākais ieguvums no dalības jebkurā starptautiskā projektā ir valodas apguve un pielietojums komunikācijā, kā arī jauni draugi no dažādām Eiropas valstīm. Īpašs prieks bija satikt projekta dalībniekus, kas iepazīti jau Latvijas vizītē un apmetās manā ģimenē, taču tagad jauniegūto paziņu skaits vēl pieaudzis, - stāsta L. Bluķe.

Salīdzinot projekta dalībnieku tikšanos Latvijā un Spānijā, Lāsma uzsver, ka Latvijā organizēta daudz blīvāka un daudzveidīgām aktivitātēm piesātināta vizītes programma. Spānijā nedēļa aizritējusi daudz brīvākā režīmā, taču norišu kvantitāti noteikti aizstājot minētā parka apmeklējums.

     Arī Grieta Sarapu piekrīt Lāsmas viedoklim par ieguvumiem, priecājoties, ka nākotnē dodoties ceļojumā uz partnervalstīm, viņai jau tur būs draugi, ko apciemot un otrādi – partneri būs laipni gaidīti ciemos Latvijā. Grietai šķiet akcentējams tas, ka dzīve spāņu ģimenēs ļāvusi iepazīt šīs valsts piederīgo ikdienu, kultūras atšķirības, vērtības - patieso spāņu vidi, ko nevar izjust tūrisma ceļojumā. Savukārt piedzīvojumu gars izbaudīts safari braucienā pa Donanas nacionālo parku.

- Braucienā bija interesanti vērot vides daudzveidību, meklēt vienādo un atšķirīgo ar Latvijas dabu, - stāsta Grieta. Atklājot atšķirīgo, delegācijas pārstāve salīdzina, ka Latvijā vide ir neskartāka un tīrāka nekā Spānijā, te ir vairāk ierobežojumu, kas dabu sargā. Grieta iesaka arī citiem jauniešiem būt aktīviem un pieteikties dalībai starptautiskos projektos, kas bagātina redzesloku.

   Ģimnāzists Reinis Riekstiņš uzsver, ka starptautiskajos projektos ir interesanti dzīvot vietējās ģimenēs nevis viesnīcā. Savstarpējā saskarsme citā kultūrā, spāņu dzīves uztvere, prioritātes... Tas liekot aizdomāties, salīdzināt, vērtēt.

- Vienādo dabā ir grūti atrast, bet atšķirības ir izteiktas – vide, ekosistēmas, dzīvnieki, augi, arī attieksme pret dabu. Varbūt tāpēc, ka mēs esam mazāka valsts, mums ir svarīgi rūpīgāk sargāt savus dabas resursus, - domā R. Riekstiņš.

     Pēc atgriešanās no Spānijas skolēni piedalījās erudīcijas konkursā par šo zemi un balvā saņēma īpašu, no Spānijas vestu dāvanu. Nākošā projekta vizīte notiks Norvēģijā jau drīzumā - no 7. līdz 11. maijam, kur projekta partnerus sagaida ar ģeoloģiju saistītu dabas objektu iepazīšana.

             ...Vizīte noslēgusies, bet projekta dalībnieku atmiņā joprojām okeāna šalkas, apelsīnu koki, saldās spāņu zemenes, kas pie mums garšo pavisam citādi un dažas kabatā aizķērušās eikaliptu sēkliņas... Nez kas tiks atvests no Norvēģijas...?

 

Sandra Apine