Vārda dienas : Irīda, Īrisa

 

Piektdiena, 2021. gada  22. oktobris  19:59

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Tulkotājs

lvzh-CNenetdeltru

Ierosinājumi

Ierosinājumi
Lūdzam piedalīties mūsu ģimnāzijas attīstībā! Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par veicamajiem uzlabojumiem ģimnāzijā

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

 w Skolmeistari 2019 F

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāji 2019./2020.m.g.

Auseja

Sintija

Ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja

Bērzabinde

Maija

Izglītības iestādes bibliotekāre

Bērziņa

Ineta

Psiholoģijas skolotāja

Bērziņa

Irēna

Matemātikas un fizikas skolotāja

Bībere

Dace

Krievu valodas skolotāja

Bībers

Kārlis

Sporta skolotājs

Bogdanova

Rita

Interešu izglītības skolotāja

Černomirdina

Daina

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dubre-Dobre

Daina

Direktore, latv.val. un literatūras skolotāja

Gradovska

Rasma

Fizikas skolotāja

Jauniņš

Andis

Vizuālās mākslas, mājt. un tehnol. skolotājs

Jaunkalne

Inta

Bioloģijas, ķīmijas skolotāja

Jaunozoliņa

Lāsma

Latvijas un pas. vēstures, soc.zin. skolotāja

Kļaviņa

Aija

Matemātikas skolotāja

Krasts

Igors

Sporta skolotājs

Krieva

Ligita

Matemātikas un fizikas skolotāja

Krūmiņš

Zigmārs

Interešu izglītības skolotājs

Lerha

Meta

Bioloģijas skolotāja

Līdumniece

Agita

Latv. val. un liter., interešu izglīt. skolotāja

Līviņa

Ilze

Interešu izglītības skolotāja

Līviņš

Sandors

Pūtēju orķestra mākslin.vad., intereš. izglīt.sk.

Ločmele

Inese

Ķīmijas un interešu izglīt. skolotāja

Marķitāne

Inese

Ģeogrāfijas un sociālo zina. skolotāja

Medne

Sanita

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Miesniece

Vija

Matemātikas skolotāja

Mikijanska

Iveta

Latv. un pas. vēst., politikas un ties. skolotāja

Musta

Agita

Izglītības iestādes bibliotekāre

Palma

Mārīte

Angļu valodas skolotāja

Perevertailo

Ina

Interešu izglītības skolotāja

Pilskalne

Ingrīda

Mūzikas un interešu izglītības skolotāja

Poiša

Mārīte

Vācu valodas skolotāja

Riekstiņa

Ilona

Angļu valodas skolotāja

Salmiņa

Iveta

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sarma

Tatjana

Izglītības metodiķe, bioloģijas skolotāja

Semjonova

Svetlana

Krievu valodas skolotāja

Sjomkina

Tatjana

Angļu val. un krievu valodas skolotāja

Strazda

Antra

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Tuča

Gunta

Metodiķe

Tuvi

Gaļina

Vācu valodas skolotāja

Vanaga

Lolita

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Vīksna

Ivars

Informātikas skolotājs

Vilemsone

Inguna

Ģeogrāfijas, ekonomikas skolotāja

Zelča

Ida

Direktora vietniece mācību darbā, kulturoloģijas skolotāja

Zučiks

Ainārs

Informātikas un programmēšanas skolotājs