trusted online casino malaysia
Vārda dienas : Gundars, Knuts, Kurts

 

Otrdiena, 2023. gada  26. septembris  14:30

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Noderīgas saites

e klase

 

soma min

 

energo

 

izm

 

dzm

 

uzdev

Skolotājiem

Lietotājiem

 

comen

 

EP Vēstnieku skola

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas  ietvaros 2020./21.m.g. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Eiropas Parlamenta vēstnieki 2021.gada pavasarī piedalījās projekta izstrādē “Kā Tu izstāstītu saviem vienaudžiem, kas ir parlamentārā demokrātija? “

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas EP Vēstnieku skolas komandas parlamentārās demokrātijas projekts “Ceļā uz demokrātiju” ir atzīts kā viens no labākajiem! Esam gandarīti, ka augstu tika novērtēts projekta pamatīgums un daudzveidība.

Mūsu skolas komanda, kuru pārstāv 10.a, 10.b, 11.a klases skolēni, šodien tikās tiešsaistes stundā, lai gatavotos projekta prezentācijai 25.maijā EP Vēstnieku skolu izlaidumā.

I.Vilemsone, I.Mikijanska, S. Auseja

w EP21 05

Šodien, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklātā stunda par tēmu "Demokrātiskās vērtības Eiropā un Latvijā". Jauniešiem bija iespēja noklausīties politoloģes, profesores Žanetas Ozoliņas lekciju, uzdot jautājumus un saņemt atbildes par Eiropas valstu kopīgajām vērtībām: cieņu, brīvību, vienlīdzību, solidaritāti, pilsoņu tiesībām un tiesiskumu. Profesores stāstījums lika jauniešiem aizdomāties par to, kā mēs šīs vērtības izjūtam un saglabājam ikdienā,  dažādās dzīves situācijās. Stundā, ģimnāzijas Vēstnieku skolas dalībnieki, pastāstīja par izstrādāto projektu, kurā tika skatīti dažādi demokrātijas jautājumi un piedāvāja izspēlēt testu par demokrātijas vērtībām.

Cik demokrātiska Latvija

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija jau piekto gadu ir Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola. Šogad Eiropas Parlamenta (EP) birojs Latvijā piedāvā apgūt mācību programmu, kas trīs gadu garumā, sadarbībā ar valsts augstākajām amatpersonām, izciliem ekspertiem, medijiem stiprinās vidusskolēnu zināšanas par Eiropas Savienību un Latvijas iespējām tajā, kā arī izpratni par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām un līdzdalību.

   EP aizsargā un veicina parlamentāro demokrātiju ne tikai savā darbā, bet arī visā ES un ārpus tās. Aktīvs atbalsts Eiropas Savienības starptautiskajiem demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas centieniem ir viens no Eiropas Parlamenta galvenajiem pienākumiem, kas noteikti ES dibināšanas līgumos. Parlamentārās demokrātijas izpratne jāsāk veidot jau skolas solā.

   Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu (EPVS) programmas mērķis ir veicināt jauniešu apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Sākot ar 2020./2021.m.g., trīs mācību gadu garumā, EPVS būs iespēja apgūt parlamentārās demokrātijas visdažādākos aspektus – likumdošanu, izpildvaras darbību, tieslietu sistēmas būtību, pilsoniskās sabiedrības iesaisti politisko lēmumu pieņemšanu, un vēlēšanu nozīmi demokrātijas nodrošināšanā.

  Izstrādātās mācību programmas ietvaros, katram mācību gadam ir sava virstēma:

ZINĀŠANAS. Izpratnes veidošana par parlamentārās demokrātijas būtību, lai spētu analizēt procesus kopsakarībās, pētīt visas svarīgākās Latvijas parlamentārās demokrātijas institūcijas un to ES dimensijas.

PILSONISKUMS-  tā ir indivīda un kopienas atbildība par lēmumu pieņemšanu un to kontroli.

LĪDZDALĪBA- parlamentārās demokrātijas visredzamākais un taustāmākais ieguvums ir sabiedrības attieksme pret politisko procesu virzību - vēlēšanas. Vēlēšanas ir līdzdalības augstākā izpausmes forma. 

 

  Jaunais mācību gads iesākās  23. septembrī ar parlamentāras demokrātijas cikla svinīgo atklāšanas pasākumu tiešsaistē, kurā piedalījās  Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Eiropas Parlamenta deputāti Andris Ameriks, Ivars Ijabs, Sandra Kalniete, programmas eksperte, politoloģe Žaneta Ozoliņa, kā arī jauniešu viedokļu līderi. Lepojamies, ka atklāšanas pasākumā Rīgā pie Brīvības pieminekļa klātienē piedalījās un izteica savu viedokli arī mūsu EPVS dalībnieks - 12.a klases skolēns Kristiāns Toms Saliņš.

w Evsk21

    2.decembrī 10.a, 10.b un 11.a klašu vēstnieki piedalījās EP Vēstnieku skolu programmas  tiešsaistes seminārā Vidzemes reģiona skolām, kura laikā  Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs informēja par aktuālo Eiropas Savienībā un savā darbā Eiropas Parlamentā. Programmas eksperte politoloģe Žaneta Ozoliņa skaidroja parlamentārās demokrātijas izzināšanas cikla mērķus un uzdevumus. Vidzemes reģiona Vēstnieku skolu skolotāji dalījās ar labās prakses piemēriem par skolās izmantotajām mācību metodēm, savukārt skolēniem paralēli notika tiešsaistes simulācija par Eiropas vērtībām Latvijā. Par notikušajām aktivitātēm ģimnāzijā un pieredzē par vēstnieku organizētajiem pasākumiem dalījās skolotāja I. Vilemsone, savukārt mūsu jaunieši aktīvi iesaistījās simulācijas spēlē.

  Turpinoties parlamentārās demokrātijas cikla mācību  programmai, 11. decembrī, tiešsaistē ar Latvijas Republikas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču par Latvijas ārpolitikas prioritātēm un mūsu valsts Eiropas Savienības politikas veidošanu piedalījās  12.b klases jaunieši.

  15.janvārī 9.c klases skolēni piedalījās Latvijas un Eiropas Savienības parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikla tiešsaistes lekcijā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu par tiesu varas lomu parlamentārās demokrātijas sardzē: kā darbojas Satversmes tiesa, kā tās pieņemtie lēmumi mainījuši Latvijas iedzīvotāju dzīvi, vai citās ES valstīs darbojas līdzīgas tiesas. S. Osipova ir atzīta arī par 2020.gada Eiropas cilvēku Latvijā.

  Saruna ar Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu, kas bija jau ceturtā Latvijas un ES parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikla lekcija, notika 5.februārī, kurā 10.a un 10.b klases skolēni uzzināja, kā Latvijā tiek aizsargātas cilvēktiesības un kādas  problēmas ir šajā jomā, ar ko nodarbojas Tiesībsarga birojs un kā notiek sadarbība ar citām parlamentārās demokrātijas institūcijām un līdzīgiem birojiem Eiropā. Lai ES institūcijas labi strādātu, reaģētu ātri un pieklājīgi, arī Eiropas Savienībā ir tiesībsargs jeb ombuds Emīlija O’Reilija, kas pieņem ikviena ES dalībvalsts iedzīvotāja sūdzības par ES institūciju un citu ES struktūru darbību. Katru gadu par savas darbības rezultātiem ombuds ziņo Eiropas Parlamentam.

   Piektajā un šajā mācību gadā noslēdzošajā Latvijas un Eiropas Savienības parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikla lekcijā ar Latvijas prezidentu Egilu Levitu par prezidenta lomu Latvijas un Eiropas politiskajās sistēmās, valstsgribu un tās veidošanu, mūsu valsts demokrātijas sasniegumiem un veicamajiem darbiem piedalījās 11.a un 11.b klases skolēni.

   Sociālo zinību, vēstures, ekonomikas stundu ietvaros skolēni pēc katras lekcijas tika mudināti pārdomāt būtiskāko un fiksēt iegūtās atziņas. Iegūto zināšanu nostiprināšanai Eiropas Parlamenta (EP) birojs Latvijā skolēniem piedāvā pašrefleksijas aptaujas.

   28.oktobrī vēstniekiem bija lieliska iespēja tikties ar ģimnāzijas absolventi Līgu Puzuli, kas šobrīd ir RTU RTU EVIF Studentu pašpārvaldes vadītāja. Tā bija īsta demokrātijas stunda, kurā Līga ar piemēriem, aktivitātēm raksturoja demokrātiskas vēlēšanas, demokrātisku lēmumu pieņemšanu un pasākumu organizēšanu studentu vidē.

   Tuvākie darbi mums kā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolai ir gatavošanās Eiropas dienai, Eiropas eksāmenam, bet pirms tam mums ir uzdevums izstrādāt projektu par tēmu: Kā Tu izstāstītu saviem vienaudžiem, kas ir parlamentārā demokrātija? (iekļaujot intervijas, infografikas, attēlus, plakātu, publikācijas sociālajos mēdijos). Darbu vēl daudz!